Vitajte!

Sticky

censka schodza

Program výročnej členskej schôdze PZ Zákamenné

 1. Otvorenie schôdze
 2. Voľba mandátovej návrhovej a volebnej komisie, voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia, správa o činnosti PZ Zákamenné
 4. Informácie finančného hospodára
 5. Správa poľovníckeho hospodára
 6. Správa tajomníka PZ
 7. Správa revíznej a kontrolnej komisie
 8. Správa správcu chaty
 9. Správa zástupcov OKO SPZ a Komory
 10. Voľby nových členov PZ
 11. Prerokovanie návrhu zmeny stanov
 12. Plán hlavných úloh:
  12.1 príprava krmiva, trofeje na prehliadku
  12.2 brigády na chate a pre urbár
  12.3 členské platby (podiely)
  12.4 termíny poľovačiek
  12.5 akcie (guľáše, ples, streľby)
  12.6 Hubert Námestovo
  12.7 rozpočet PZ, cena diviny
 13. Diskusia
 14. Ukončenie schôdze

Informačný leták ŠVPS k biologickým zásadám manipulovania s diviakmi!

stiahni tu: kontrola AMO v EU

 

Propozície verejného kombinovaného streleckého preteku M 400 + batéria B 25 o putovný pohár predsedu OkO SPZ Námestovo – XVII. ročník, na stiahnutie tu:

VSP M400, B25

link na OPK Námestovo: www.opknamestovo.sk

 

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického a klasického moru ošípaných v populácii diviačej zveri (dokument na stiahnutie)

Opatrenia pre poľovníkov 2018 vzor

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov (dokument na stiahnutie)

AMO leták

Dezinfekčné prípravky účinné na AMO registrované v SR (dokument na stiahnutie)

DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY ÚČINNÉ NA AMO REGISTROVANÉ V SRu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vítame Vás na stránke Poľovníckeho združenia Zákamenné.

 

Advertisements