Kontakt

Page

Adresa ozganizácie

Poľovnícke združenie Zákamenné
Zákamenné 709
029 56 Zákamenné

IČO: 42386349

Výbor

Predseda združenia
Ing. Michal Ferenčík, PhD.

Tajomník
Róbert Rončák

Poľovnícky hospodár
Juraj Bajo (0944 097 437)

Finančný hospodár
Michal Ondriga

Člen výboru pre osvetu, kynológiu a strelectvo
Ing. Dominik Tisoň